Karty techniczne zawierają przede wszystkim parametry techniczne oraz właściwości fizykochemiczne produktów. Określają przewidywane zastosowanie, zalecany sposób przetwórstwa oraz warunki bezpiecznego magazynowania i transportu.